Xin phép admin cho mình chia sẻ về vùng đất
Và ngôi nhà nhỏ xinh trên lưng đồi của mình.
Đầy những niêm vui và đầy sự bình yênSource

29 thoughts on “Xin phép admin cho mình chia sẻ về vùng đất Và ngôi nhà nhỏ xinh trên lưng đồ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: