Nhân Mùa Vu Lan năm 2015 Ất Mùi đã về .Mọi Người Con Phật tập trung hướng về Ngày Báo hiếu đấng sanh thành-Con lưu niệm hình ảnh chia sẽ niềm hạnh …

source

4 thoughts on “VTS 01 2 Bước Chân Hai Thế Hệ (Tại Chùa Bửu Quang -Cầu Đúc KG )

Leave a Reply

%d bloggers like this: