TÚP LỀU MÔNG CỔ Nhà có “chiếc em gái ế”, toàn trốn đi chơi xong mới về báo cáo….


TÚP LỀU MÔNG CỔ

Nhà có “chiếc em gái ế”, toàn trốn đi chơi xong mới về báo cáo. Quẳng ảnh cho chị bảo:

👧: “Chị up đi xem thính thơm không”😝

👩🏼‍🦰: “Ừ thì up!”

Người chị thương em trót nghĩ bụng:
“Thính thơm thì giờ này mày đã không phải phượt solo”🤭🤭🤭🤭

Thôi giờ ngắm lều Mông Cổ ở vùng Grand Est (Pháp). “Túp lều lý tưởng” này thuê qua Airbnb các bác nhé.
Source

10 bình luận về “TÚP LỀU MÔNG CỔ Nhà có “chiếc em gái ế”, toàn trốn đi chơi xong mới về báo cáo….”

Leave a Reply

%d bloggers like this: