Tôi chỉ có 1 ngôi nhà nhỏ cấp 4, nhưng tôi yêu nó dù có thể nó không đẹp không sang.
Đó là nơi tôi chăm chút từng góc nhỏ theo ý mình và thấy bình yên khi quay về.Source

15 thoughts on “Tôi chỉ có 1 ngôi nhà nhỏ cấp 4, nhưng tôi yêu nó dù có thể nó không đẹp không s…

Leave a Reply

%d bloggers like this: