– Theo dõi nhóm cũng đã lâu. Xem mấy bài viết của mấy anh chị toàn nhà to, nhà lớn em mê lắm luôn. Cuộc đời em ước có đc căn nhà để mua sắm , mua đồ trang trí nhà cửa mà đất Sài Gòn đắt quá , chưa dư dã nhiều nên chẳng…
http://dlvr.it/S1mhlg

Leave a Reply

%d bloggers like this: