Second Home Một chốn quê yên ả, cây trái trĩu cành bên dòng suối mát. Đạ Houa…

Second Home
Một chốn quê yên ả, cây trái trĩu cành bên dòng suối mát.
Đạ Houai- Lâm Đồng.
Source

1 bình luận về “Second Home Một chốn quê yên ả, cây trái trĩu cành bên dòng suối mát. Đạ Houa…”

Leave a Reply

%d bloggers like this: