Sau 10 năm lấy nhau, đây là ngôi nhà đầu tiên vợ chồng mình tích cóp xây dựng. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng đó là tâm huyết, là nỗ lực và cố gắng của hai vợ chồng. Vì không phải kiến trúc sư nhưng mong muốn có một ngôi nhà tiện lợi nhất theo…
http://dlvr.it/S3sLqN

Leave a Reply

%d bloggers like this: