source

3 thoughts on “Review phim: Sheep without a Shepherd

  1. Nam Trần says:

    Phim này nói đến sự lạm dụng quyền lực của các chính trị gia hoặc các quan chức cấp cao nhà nước hoặc cảnh sát vì tham lam hoặc lạm dụng quyền lực mà khiến luật pháp bị xem thường

Leave a Reply

%d bloggers like this: