Các bạn nhớ like và subcribe để mình tìm thêm mấy phim hay hay nha!
FB: https://www.facebook.com/tocbet5s
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcX-KraCFhvKQiIVP8LbWKw

#Reviewphim #Tocbet5s #Zombie

source

34 thoughts on “REVIEW PHIM: K sợ địch mạnh như zombie. Chỉ sợ chung team với mấy mẹ não ngắn || VÙNG ĐẤT THÂY MA 2

Leave a Reply

%d bloggers like this: