Review bộ phim hay “Ứng Dụng Tử Thần” một bộ phim kể về app khi bạn tải về có thể nhìn thấy tương lai, nhìn thấy cái chết. Liệu rằng khi nhìn thấy có thay đổi được số mệnh không thì cùng Ế Ồ Review bộ phim nhé.

source

7 thoughts on “[Phim HAY] Review Bộ Phim Ứng Dụng Tử Thần – Tải Ứng Dụng Về Nhìn Thấy Cái Chết

Leave a Reply

%d bloggers like this: