Noel sắp đến rồi. Xin chia sẻ với mọi người 1 tí tẹo về không gian trang trí của…

Noel sắp đến rồi. Xin chia sẻ với mọi người 1 tí tẹo về không gian trang trí của nhà mình để mọi người có thêm không khí Lễ ah . Mọi thứ đều do một tay mình chuẩn bị và trang trí, cứ mỗi ngày làm một chút một chút vào các buổi tối. Cuối cùng thì cũng được thành quả như mình mong muốn ah

Có thể là hình ảnh về cây cọ và tòa nhàCó thể là hình ảnh về cây cọ và tòa nhàCó thể là hình ảnh về hoa và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người


Source

Leave a Reply

%d bloggers like this: