Nhân ngày có một bác ở Đà Nẵng khoe nhà, em cũng xin giới thiệu ngôi nhà nhỏ của vợ chồng em. Nhà hoàn thiện năm 2019, tổng diện tích đất 112,5m2 ( trong đó sân 27,5m2). Nhà em chỉ có vợ chồng chưa con nhỏ nên đồ đạ cũng đơn giản, thiết kế chủ…
http://dlvr.it/S3wK0w

Leave a Reply

%d bloggers like this: