Nhà to thì Em không có ! Em chỉ có mảnh vườn nho nhỏ để khoe hihi Vuon nhà Em ở …

Nhà to thì Em không có ! Em chỉ có mảnh vườn nho nhỏ để khoe hihi Vuon nhà Em ở tận Cần Thơ

#𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍𝐍𝐇𝐀𝐘𝐄𝐔𝐂𝐀𝐘 #𝐓𝐑𝐎𝐏𝐈𝐂𝐀𝐋𝐅𝐎𝐑𝐄𝐒𝐓 #𝐌𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍𝐉𝐈𝐍Source

25 bình luận về “Nhà to thì Em không có ! Em chỉ có mảnh vườn nho nhỏ để khoe hihi Vuon nhà Em ở …”

Leave a Reply

%d bloggers like this: