Nhà ở quê

Tuy không giàu có
Nhưng lại hoa nở bốn mùa
Cứ bình yêu sáng uống trà
Chiều đọc báo
Ngủ dạy thì nghe tiếng gà
Chiều tối nghe tiếng loa

#NghienNhaSource

15 thoughts on “Nhà ở quê Tuy không giàu có Nhưng lại hoa nở bốn mùa Cứ bình yêu sáng uống …

Leave a Reply

%d bloggers like this: