Người càng lớn tuổi càng chọn bình yên. Nhà mình xây theo kết cấu tiền chế, vẫn …

Người càng lớn tuổi càng chọn bình yên. Nhà mình xây theo kết cấu tiền chế, vẫn chưa hoàn thiện. Được cái cây trái trong vườn đều được nuôi trồng theo mô hình sạch thuận tự nhiên. Vẫn còn đang tiếp tục chăm sóc cho ngôi nhà có nhiều cây cối hơn 🥰
Source

11 bình luận về “Người càng lớn tuổi càng chọn bình yên. Nhà mình xây theo kết cấu tiền chế, vẫn …”

Leave a Reply

%d bloggers like this: