Mỗi khi Con được về nhà ông bà Ngoại chơi.. Con thích và vui mừng khôn xiết.. Lú…

Mỗi khi Con được về nhà ông bà Ngoại chơi.. Con thích và vui mừng khôn xiết.. Lúc nào cũng hỏi bao giờ về bà Ngoại hả Mẹ..🥰🥰🥰
Khoe với các Bác chút vị Ngoại ạ..
Source

20 bình luận về “Mỗi khi Con được về nhà ông bà Ngoại chơi.. Con thích và vui mừng khôn xiết.. Lú…”

Leave a Reply

%d bloggers like this: