Minimal nhưng không minimal
Một biệt thự ngay tại trung tâm Saigon quận 1 ạ.

Thiết kế bọn mình chú tâm đến màu, chi tiết của nội thất nhưng hạn chế số lượng nội thất tối đa để mang tính maximalism trong 1 thiết kế minimal.Source

One thought on “Minimal nhưng không minimal Một biệt thự ngay tại trung tâm Saigon quận 1 ạ. T…

Leave a Reply

%d bloggers like this: