Không liên quan lắm đến đồ ăn ạ :( Cho mình pass 2 vé Bố già tối nay tại Galaxy Nguyễn Kim.

Không liên quan lắm đến đồ ăn ạ
Cho mình pass 2 vé Bố già tối nay tại Galaxy Nguyễn Kim.
Source

6 bình luận về “Không liên quan lắm đến đồ ăn ạ :( Cho mình pass 2 vé Bố già tối nay tại Galaxy Nguyễn Kim.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: