14 thoughts on “HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN : TẬP 67 , Review phim Bà Sa Qua Đời

  1. Viễn xứ thái thanh says:

    Hương vị tình thân tập 67 loi bình tóm tắt về bộ phim rất hay Ở với nhau mấy chục năm là do cái duyên vợ chồng và do cái tình cái nghĩa…Tức là ân huệ gì đó nên họ gắn bó với nhau trong cuộc sống lâu dài hoặc cả một đời Gắn bó với nhau …Hiểu nhau và chia ngọt xẻ bùi với nhau sẵn sàng bỏ qua cho nhau những cái lỗi nhỏ…..cảm ơn bạn

Leave a Reply

%d bloggers like this: