Góc nhỏ trong căn nhà 45m2 của em bày đủ thứ trên đời Nhưng đây là góc mà em t…

Góc nhỏ trong căn nhà 45m2 của em bày đủ thứ trên đời
Nhưng đây là góc mà em thấy yêu và có thể thoả sức với đam mê cắm hoa và sáng tạo ra những bình hoa theo cách của riêng em
—Hoa do đàn ông cắm—
Photo:By Phạm Quang Huy
Source

3 bình luận về “Góc nhỏ trong căn nhà 45m2 của em bày đủ thứ trên đời Nhưng đây là góc mà em t…”

Leave a Reply

%d bloggers like this: