Đây là căn nhà của bố mẹ e mới hoàn thiện xong ở quê nha mọi người, đăng lên đây góp vui cùng mọi người.Source

23 thoughts on “Đây là căn nhà của bố mẹ e mới hoàn thiện xong ở quê nha mọi người, đăng lên đây…

  1. Dương Phương says:

    Đẹp mà em thấy hơi tối, không biết là do chụp hay sao , nếu thực tết cũng vậy thì chị nên bổ sung thêm chút ánh sáng cho đẹp nhé …

Leave a Reply

%d bloggers like this: