Cũng ko hẳn là nghiện, nhưng em thích tự decor, mò mẫm làm mấy cái lặt vặt trong…

Cũng ko hẳn là nghiện, nhưng em thích tự decor, mò mẫm làm mấy cái lặt vặt trong nhà. Đẹp xấu tự hưởng ạ )
Source

13 bình luận về “Cũng ko hẳn là nghiện, nhưng em thích tự decor, mò mẫm làm mấy cái lặt vặt trong…”

  1. 𝐁ạ𝐧 𝐧à𝐨 𝐜ó 𝐯𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐦𝐨 𝐦à 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐬ử 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭ớ𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 ạ
    𝐌ì𝐧𝐡 𝐜ầ𝐧 𝐦𝐮𝐚 𝐥ạ𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐠𝐢á 𝐡ợ𝐩 𝐥ý 𝐧𝐡é
    𝐀𝐢 𝐜ó 𝐢𝐛 𝐜𝐡𝐨 𝐦ì𝐧𝐡 ạ !

    Trả lời

Leave a Reply

%d bloggers like this: