Chia sẻ với các bạn cách làm “xích đu cửa” cho trẻ ở nhà mùa dịch. Trò này dễ làm mà trẻ con chơi cả ngày không chán. Có thể ngồi một lúc 3 đứa. Ngủ, đu đưa, đọc sách…
#nghiennha #canhabaytroSource

43 thoughts on “Chia sẻ với các bạn cách làm “xích đu cửa” cho trẻ ở nhà mùa dịch. Trò này dễ là…

Leave a Reply

%d bloggers like this: