Chào mọi ngừơi.
Cuối tuần rồi mời mọi người cùng ngắm sân vườn thay đổi sau gần 2 năm. Buổi sáng làm tách cafe ngồi ngắm cây, ngắm cá thôi mọi người.
Source

30 thoughts on “Chào mọi ngừơi. Cuối tuần rồi mời mọi người cùng ngắm sân vườn thay đổi sau gần…

Leave a Reply

%d bloggers like this: