Căn bếp của sự tự hào :X Chào mọi người lại là mình đây, cô gái tháng trước dự thi nhưng lỡ tay xoá mất bài :)) hôm nay mình xin phép đc kể lại cho mọi người nghe về căn bếp trong mơ của mình- không gian mà thực sự mình đã dành tâm…
http://dlvr.it/S45RvJ

Leave a Reply

%d bloggers like this: