“Bỏ Phố Về Rừng” không nên là một xu hướng nhất thời. Đó là một câu chuyện – một…

“Bỏ Phố Về Rừng” không nên là một xu hướng nhất thời. Đó là một câu chuyện – một cuộc tìm kiếm
Có người tìm kiếm ngôi nhà thứ 2 cho gđ, có người tìm kiếm chốn thanh tịnh, có người tìm kiếm sự đầu cơ. Nhưng cũng có người tìm kiếm cái ĐẸP
Ngôi nhà gỗ nho nhỏ nằm ven đồi 🥰Source

8 bình luận về ““Bỏ Phố Về Rừng” không nên là một xu hướng nhất thời. Đó là một câu chuyện – một…”

Leave a Reply

%d bloggers like this: