Bây giờ em không dùng tới con c* của thằng ny thì em nên làm gì để nó không hoạt động được vậy các bác????
—————————
#NTMBây giờ em không dùng tới con c* của thằng ny thì em nên làm gì để nó không hoạt động được vậy các bác????
—————————
#NTMSource

This entry was posted in Culture and tagged .

4 thoughts on “Bây giờ em không dùng tới con c* của thằng ny thì em nên làm gì để nó không hoạt…

Leave a Reply

%d bloggers like this: