One thought on “Ai đó hỏi mình cách để có vòng 1 khủng. :))) #linh

  1. Bình luận dạo- niềm đam mê says:

    Cách này khó quá, bảo ny dùng tay nắn mỡ từ bụng lên vú, vừa bớt bụng , vú lại to, mà lại sướng 😭😭😭

Leave a Reply

%d bloggers like this: