27 thoughts on “

  1. Thái Jett says:

    1 hành đồng và tấm lòng tuyệt vời. Nhưng mình vẫn tiếc 1 chút là việc người đồng bào sử dụng bê tông gạch đá mái tôn thay cho căn nhà truyền thống.

  2. Đỗ Vân Bích says:

    Mong sẽ có nhiều công trình như thế này lan toả khắp mọi nơi để nhiều gđ bớt khổ, các e nhỏ đc no ấm và đc học hành ❤️

  3. Le Chuyen says:

    Cảm ơn c đã có những hành động tốt đẹp cho xã hội cho những gđ cơ cực như thế này. Ngôi nhà của tình người thật hạnh phúc c ah.

Leave a Reply

%d bloggers like this: