44 thoughts on “

  1. Mỹ Linh says:

    Ôi đỉnh thật sự luôn chị ơi . Không phải mẹ có con nhỏ nào cũng cẩn thận và chi chút từng chút một thế này. Học tập mới đc . Mấy ng bị ám ảnh cưỡng chế nhìn ngăn nắp mà thấy dễ chịu gì đâu 😂

  2. Yến Xinh says:

    Ui, tưởng ai, hoá ra em tôi 😆😆😆 đang định xin công thức giảm từ 71kg xuống 50kg đây. Nhờ cô bầu bạn đầu mà chị ngồi cạnh cũng lên được vài kg 😅😅😅

Leave a Reply

%d bloggers like this: