3 thoughts on “

  1. Thuydung Pham says:

    Đúng “trái tim lạnh” là chỗ “giá trị nhất” của ngôi nhà, bao yêu thương của ông bà nội ngoại dồn hết vào ấy. Rồi vài tuần lại nghe mấy câu quen thuộc “tủ lạnh trống chưa để còn gửi” 😂

Leave a Reply

%d bloggers like this: