2 thoughts on “

  1. Tạ Duy Đại says:

    chuối free lại còn đòi chuối ngon bổ sạch thì đâu ra,ae chúng tôi có trym, nhưng con trym cũng có tự trọng của nó chứ. :)))))

Leave a Reply

%d bloggers like this: