14 thoughts on “

  1. Hữu Chính says:

    Chưa có chung cư nào ở HN mà có thang máy riêng ở trong căn hộ. Nhưng e bán 1 căn hộ 200m đã có thang máy riêng. Ai muốn hiểu thêm
    Ib nhé

Leave a Reply

%d bloggers like this: