Categories
Uncategorized

HTMLPad 2022 17.0HTMLPad là một trình soạn thảo HTML, CSS và JavaScript tất cả trong một thông minh dành cho Windows PC, được hàng nghìn chuyên gia và người học tại hơn 50 quốc gia tin cậy. Được đóng gói với các tính năng và công cụ phức tạp, HTMLPad cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, xác thực, …Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *