Categories
Uncategorized

Tải xuống thống kê SPSS của IBM cho PC Windows (10/7/11)


IBM SPSS Statistics dành cho PC Windows là chương trình được sử dụng phổ biến nhất để phân tích tĩnh cùng với cách sử dụng thực tế cho các trường không giới hạn. Phần mềm cung cấp nhiều công cụ quản lý dữ liệu và một số tiện ích để đánh giá số lượng lớn nội dung, nhận biết xu hướng trong đó và mang lại tất cả các kết quả của nó thông qua tạo bảng tính excel, tệp văn bản, Stata và SAS.

ibm-spss-Statistics-download

Tính năng thống kê SPSS của IBM

Công cụ quản lý dữ liệu

Để có được phân tích chuyên sâu về các mô hình tuyến tính cũng như thu được các gói hữu ích, chương trình cung cấp nhiều phương pháp thống kê. Các phương pháp này cho phép bạn tạo GLM (Mô hình tuyến tính tổng quát), GLMM (mô hình hỗn hợp tuyến tính tổng quát), HLM (Mô hình tuyến tính phân cấp) và GEE (phương trình ước lượng tổng quát). Bạn có thể thực hiện xác nhận dữ liệu, đánh giá dữ liệu, nhận dạng trùng lặp, tích hợp tệp, kiểm tra tệp, kiểu không thể đoán trước và chia nhỏ tệp. Ngoài ra, chương trình cung cấp các tùy chọn để tính toán tỷ lệ, tần số, tạo biểu đồ, kiểm tra ANOVA, kiểm tra T, xử lý mô hình tuyến tính, xử lý mô hình tổng quát, ước tính hồi quy, ước tính đường cong, phân loại dữ liệu, phân tích đáng tin cậy, v.v.

Hệ thống mô-đun

Một hệ thống mô-đun cũng được kết hợp với chương trình giống như của một số ngôn ngữ phát triển nhất định để mở rộng khả năng của phần mềm. Một số mô hình quan trọng là Mô hình hồi quy, Giảm dữ liệu nâng cao, phân loại, Mô hình kiểm tra phi tham số, Bảng, Xu hướng, Danh mục, Phân tích kết hợp, Bản đồ, Kiểm tra chính xác, Phân tích giá trị bị mất, Mẫu phức tạp, SamplePower, Cây phân loại.

Danh mục tệp

Phần mềm quản lý ba loại tệp – tệp dữ liệu có phần mở rộng SAV, tệp đầu ra SPO bao gồm nội dung để thao tác và xuất dữ liệu ở định dạng HTML hoặc XLS và tệp cú pháp SPS để đăng ký hướng dẫn được thực hiện thông qua lệnh SPSS.

IBM-SPSS-Miễn phí Thống kê

Trình chỉnh sửa dữ liệu

Cơ sở thống kê SPSS của IBM cung cấp tính năng biên tập dữ liệu để kết hợp một menu hoàn chỉnh nằm ngoài để sửa đổi tệp, phân tích rủi ro, nhận dạng khách hàng và đánh giá chi phí / lợi nhuận, cũng như phân tích xu hướng để đưa ra kế hoạch tốt nhất cho chiến lược và quy trình sản xuất của tổ chức. Bạn có thể chèn dữ liệu theo cách thủ công cũng như nhập cơ sở dữ liệu.

Tùy chọn mô tả

Kiểm tra nhanh các biến, cần phải phân tích đúng thông qua các tùy chọn menu phức tạp, và cơ sở của chúng là các tùy chọn Thống kê mô tả. Các Thống kê này cho phép bạn chọn độc quyền hoặc nhiều biến và thống kê từ một hộp thoại và kiểm tra chúng.

Hỗ trợ nhiều định dạng

Hỗ trợ nhiều định dạng như định dạng không thể xuất độc quyền của SQL giúp lưu dữ liệu của bạn trên trang tính Excel, văn bản thuần túy, SAS và Stata. PDF, HTML, MS Wordvà một số tùy chọn đầu ra khác giúp bạn sao chép biểu đồ và dán chúng vào tài liệu khác.

Trình bày dữ liệu một cách đáng tin cậy hơn

Sử dụng biểu đồ, bảng và các mẫu độc đáo để phát triển một giao diện thông minh để hiển thị thông tin của bạn.

ibm-spss-Statistics-pc

Tương thích với Windows

Với khả năng tương thích khác nhau với tất cả các loại thiết bị, ứng dụng có khả năng tương thích đặc biệt với tất cả các loại Windows ———- Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, chủ yếu là các hệ điều hành chạy ứng dụng rất mượt mà và đáng tin cậy. Ngoài ra, nó yêu cầu thiết lập 32 bit và 64 bit.

Miễn phí

IBM SPSS với giấy phép phần mềm miễn phí nhưng có rất nhiều quảng cáo dành cho Windows 32-bit cũng như hệ điều hành 64-bit của máy tính xách tay và PC không giới hạn và được cung cấp cho tất cả người dùng phần mềm dưới dạng tải xuống miễn phí. Nó thuộc về các loại khác và được phát triển bởi tập đoàn IBM.

Những đặc điểm chính

  • Phân tích thống kê chi tiết
  • Công cụ quản lý dữ liệu
  • Hệ thống mô-đun
  • Danh mục tệp
  • Trình chỉnh sửa dữ liệu
  • Tùy chọn mô tả
  • Hỗ trợ nhiều định dạng
  • Trình bày dữ liệu một cách đáng tin cậy hơn
  • Tương thích với Windows
  • Miễn phí



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *