Tải xuống Dreamweaver CC 2020 21.1 dành cho Windows (7/10/8), 32/64-bit


Adobe Dreamweaver cho PC Windows là một chương trình đa năng và mới nhất để tạo cũng như thiết kế các trang web theo phong cách hiện đại. Với một số cải tiến nhỏ, ứng dụng bao gồm nhiều tính năng như Chế độ xem nhanh phần tử, Khả năng chỉnh sửa mới trong Chế độ xem trực tiếp, Chèn trực tiếp để thêm các phần tử HTML ngay vào Chế độ xem trực tiếp và nhiều tính năng khác để tạo mã hàng ngày dễ dàng.

adobe dreamweaver pc

Các tính năng của Adobe Dreamweaver

Tính năng mã hóa nhanh

Công cụ mã hóa của chương trình giúp bạn tạo mã cũng như xem trước chúng qua chức năng Live View, điều này làm cho các nhà phát triển được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với mã đang thực hiện trực tuyến. Dễ dàng truy cập và học các gợi ý mã, cũng như chỉnh sửa chúng thành HTML, CSS và các tiêu chuẩn web khác để giảm các sai sót, thúc đẩy sự phát triển của trang web.

Chương trình dựa trên đám mây

Chương trình dựa trên đám mây cần kết nối mạng và bạn phải đăng ký Creative Cloud để sử dụng nó. Trên thực tế, đăng ký ràng buộc bạn với Adobe Creative Cloud nhưng bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các trang web, đồng bộ hóa và sao lưu dữ liệu của bạn lên Creative Cloud.

tải xuống adobe dreamweaver

Hỗ trợ ngôn ngữ

Có sẵn các tập lệnh và ngôn ngữ không giới hạn và hỗ trợ tô sáng cú pháp như HTML, Visual Basic, CSS, XML, PHP, Java, JavaScript, v.v. Hãy nhớ rằng gợi ý mã chỉ có thể được sử dụng trong HTML, CSS, JavaScript và PHP.

Công cụ tuyệt vời để mã hóa

Chương trình được trang bị tất cả các công cụ cơ bản để thiết kế và phát triển một trang web như Live View để kiểm tra trang trước khi xuất bản, CSS3 và HTML5 để áp dụng một số kiểu phù hợp với kích thước màn hình, bảng Business Catalyst để chỉnh sửa và xây dựng các trang thương mại điện tử, FTP để lưu và tải tệp lên, Adobe Creative Suite được sử dụng để tiết kiệm thời gian và công việc.

Hỗ trợ CMS

Hỗ trợ CMS cho phép bạn được cập nhật và truy cập tệp nhanh chóng. Các nền tảng CMS như WordPress, Joomla và Drupal thông báo cho bạn về cấu trúc, kiểu và sự hoàn thiện của các trang web trước khi xuất bản. Bạn có thể xem trước các ứng dụng động với sự trợ giúp của Điều hướng Chế độ xem Trực tiếp.

tải xuống miễn phí adobe dreamweaver

Những đặc điểm chính

  • Chương trình đa năng và mới nhất để tạo cũng như thiết kế các trang web
  • Bao gồm nhiều tính năng
  • Tính năng mã hóa nhanh
  • Hỗ trợ ngôn ngữ
  • Chương trình dựa trên đám mây
  • Công cụ tuyệt vời để mã hóa
  • Hỗ trợ CMSSource link

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *